Điều Khoản Sử Dụng

1 . Chấp nhận điều khoản sử dụng 

Bạn vui lòng đọc kỹ các điều khoản và các điều kiện dưới đây khi truy cập và cung cấp các thông tin cá nhân cho Phần Mềm Căn Bản, các điều khoản này được gọi  chung là” điều khoản sử dụng”

Khi bạn đồng ý sử dụng các dịch vụ của Phần Mềm Căn Bản thì các bạn phải đồng ý các điều khoản dưới đây hoặc bạn không có đủ hành vi dân sự đối với các quyết định của mình thì xin vui lòng không truy cập vào Phần Mềm Căn Bản

 2. Quyền truy cập Phần Mềm Căn Bản

Phần Mềm Căn Bản có quyền bảo lưu, chấm dứt truy cập hay thay đổi các dịch vụ và thông tin trên Phần Mềm Căn Bản mà không cần báo trước , để truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, các bạn được yêu cầu cung cấp địa chỉ email hoặc tên để nhận các bản tin khuyến mãi, hoặc đăng ký là thành viên

Bạn cam kết rằng các thông tin bạn cung cấp cho Phần Mềm Căn Bản là đảm bảo đầy đủ và chính xác ,các thông tin này sẽ được bảo vệ theo chinh sách bảo mật của Phần Mềm Căn Bản

Bạn không được quyền cung cấp các thông tin đăng nhập và mật khẩu khi đăng ký làm thành viên của Phần Mềm Căn Bản, cho bất kỳ một bên thứ 3 nào khác

Nếu bạn vi phạm Phần Mềm Căn Bản có quyền xóa tài khoản và cấm truy cập vĩnh viễn vào Phần Mềm Căn Bản

Nếu nghi ngờ ai đó sử dụng tài khoản của bạn để đăng nhập trái phép vào Phần Mềm Căn Bản xin vui lòng liên hệ ngay với Chúng tôi để có các biện pháp ngăn chặn kịp thời

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các điều khoản và điều kiện trên Phần Mềm Căn Bản cho phép bạn sử dụng với múc đích phi thương mại, bạn không được quyền sao chép,xuất bạn lại,  tải về hoặc lưu trữ bất kỳ nội dụng ,thông tin nào trên Phần Mềm Căn Bản, trừ trường hợp trình duyệt trên máy tính bạn đang sử dụng thực hiện việc này

4.Quyền sở hữu thương hiệu 

Bạn không được quyền sử dụng  thương hiệu Phần Mềm Căn Bản mà chưa có sự cho phép bằng văn bản từ phía Phần Mềm Căn Bản

5 . Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi khi tuân thủ các điều khoản sử dụng ,và không sử dụng các thông tin này để vụ lợi cho bản thân hoặc thực hiện các hành vi trái pháp luật

Liên hệ góp ý hoặc thắc mắc:

Name: Phần Mềm Căn Bản
Số điện thoại: 0336318165
Địa Chỉ:12 Ngõ 115 phố Định Công, Định Công Thanh Xuân Hà Nội
Email: phanmemcanban@gmail.com
Website: https://phanmemcanban.com/
fanpage: